Poznavanje davčne kulture v proizvodnem podjetju

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Poznavanje davčne kulture v proizvodnem podjetju je ena od nagrajenih magistrskih nalog. Avtorica je v nalogi raziskala, kako zaposleni v proučevanem podjetju poznajo davčno kulturo in v kolikšni meri jo dojemajo kot nepravično.

Davek na dodano vrednost je nižji od davka na nevednost

Slovenija je leta 1999 uvedla DDV, s katerim je nadomestila dotedanji prometni davek. O tem, kakšni so bili takrat časi, in o pričakovanjih uvajalcev novega davka smo se pogovarjali s tedanjim direktorjem Dursa. Stojan Grilj je bil na čelu Dursa od začetka leta 1999 pa vse do polovice leta 2004.

IKS 05/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS