Dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti v javnem sektorju

Proračunski uporabniki, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti. Posebna uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter največji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo omenjene delovne uspešnosti. Izračun zneska teh sredstev uporabniki ugotovijo v posebnem obrazcu.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 03. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS