Računovodenje rezervnega sklada pri etažnem lastniku

Lastniki nepremičnine, ki ima več kot dva etažna lastnika, morajo imeti upravnika in vplačevati sredstva v rezervni sklad. Tako zbrana sredstva so namenjena plačilu obveznosti, ki izhajajo iz večjih vzdrževalnih del in večjih popravil take nepremičnine. Taka vplačila etažni lastnik, ki je pravna oseba, izkazuje kot aktivno časovno razmejitev. To pa zmanjšuje, ko so popravila izvedena.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 03. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS