Nagrade in darila kot drugi dohodki

Med druge dohodke, ki so lahko obdavčeni z dohodnino, sodijo tudi nagrade in darila. Fizične osebe jih v denarju ali v naravi prejemajo od izplačevalcev, s katerimi niso v delovnem ali pogodbenem razmerju. Dohodnina se običajno ne obračuna pri nagradah za izjemne dosežke na področjih, ki so v javnem interesu. Pri javnih uslužbencih pa obstaja prepoved prejemanja daril, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 22. 02. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS