Obračun DDPO: primer priprave za leto 2017

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo po končanem davčnem obdobju sestaviti davčni obračun. Za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu letu, ga morajo davčnemu organu oddati prek sistema eDavki najpozneje do 3. aprila 2018. V njem morajo upoštevati posebno davčno obravnavo nekaterih prihodkov in odhodkov. Zadnje spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb vplivajo na prag za obvezen izstop iz sistema obdavčitve z normiranimi odhodki v letu 2018.

Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2018

V preteklem letu se je seznam konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, komajda spremenil. Popolnoma nova je le konvencija z Japonsko.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2017

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo sestaviti davčni obračun in ga po elektronski poti oddati Fursu. Za leto 2017 to storijo najpozneje do 3. aprila 2018. Obrazec za davčni obračun se od lani ni spremenil, uporablja pa se tudi isti Fursov program za njegovo sestavo in oddajo ‒ Silvester Fineus. Pri pravilni oddaji podatkov je treba upoštevati posebna pravila za ugotavljanje davčne osnove in davčne obveznosti.

Evidentiranje prometov pri obrnjeni davčni obveznosti

Pri poslovanju s tujino se zavezanci srečujejo s številnimi posebnostmi tako pri nastanku obveznosti za obračun DDV kot v povezavi s prevalitvijo obveznosti za obračun DDV na kupca blaga oziroma storitev. Pazljivi morajo biti tudi zaradi različnih predpisov posameznih držav glede obveznosti izdaje računa, prometov, za katere velja oprostitev DDV, in obveznosti pridobitve posebne ID-številke. O tem smo že večkrat pisali, a zaradi številnih vprašanj dopolnjen sestavek ponovno objavljamo.

Sodna praksa na področju DDV v drugi polovici leta 2017

Najbolj odmevne sodbe Sodišča EU v drugi polovici leta 2017 na področju DDV so bile glede oprostitve pri verižnih dobavah in neodvisnih skupinah oseb ter glede finančnega najema, obravnave pojma šport in odbitka DDV v različnih primerih. Veliko sodb je postopkovne narave, nekaj pa je takih, ki so specifične za ureditev v posamezni državi članici. Sodišče EU je v nekaj sodbah ponovilo splošno načelo glede časovne uporabe razlag posamezne določbe. Razlage naj bi se namreč uporabljale od uveljavitve določbe, in ne šele od objave posamezne sodbe.

Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV

Obračun carinskih dajatev in DDV je eno od tistih področij, na katera pogosto neposredno vplivajo prav sodbe Sodišča EU. V zadnjem letu je to odločalo o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, metodi za določitev carinske vrednosti, nastanku obveznosti plačila DDV od uvoza blaga, če je blago odstranjeno izpod carinskega nadzora v različnih tipih prostih con, ter carinskemu dolžniku, ko se zunanji tranzitni postopek izvaja na podlagi zvezka TIR.

IKS 03/ 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS