Računovodsko poročilo za organizacije, ki računovodijo po SRS

Računovodsko poročilo skupaj s poslovnim poročilom sestavlja letno poročilo. Pripravljajo ga gospodarske družbe, katerih računovodski izkazi so revidirani, pa tudi druge organizacije, ki računovodijo po SRS in jim sestavitev predpisuje področna zakonodaja. Pojasnila k računovodskim izkazom mora organizacija pripraviti jasno, razumljivo in pregledno. Pri pripravi pojasnil pa mora upoštevati tudi pomembnost posameznega razkritja.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 22. 02. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS