Obračun trošarine pri malih proizvajalcih vina, piva in žganja

Za male proizvajalce alkoholnih pijač po avgustu 2016 velja, da lahko tak status pridobijo vse osebe ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, in ne le fizične osebe. Vino pa lahko pošiljajo in prejemajo v režimu odloga plačila trošarine. Za male proizvajalce piva je predpisana dovoljena količina lastne rabe, od katere se trošarina ne obračuna. Mali proizvajalci žganja pa niso več obdavčeni pavšalno na podlagi imetništva opreme za proizvodnjo žganja. Od piva in žganja lahko obračunavajo trošarino po znižani stopnji.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 03. 08. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS