Pomembni koraki in lepi obeti

V prvih vročih poletnih dneh ste verjetno prejeli vabilo Zveze RFR, ki ga je ta pripravila skupaj z drugimi člani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. V njem vas strokovno pomembne organizacije različnih velikosti in namenov vabijo k vpisu v register posameznikov, usposobljenih za opravljanje računovodskega poklica. Ko prejmemo tako vabilo, nas običajno zanimajo koristi, morebitni stroški in seveda (računovodje radi tehtamo), kakšen je dejanski namen tovrstne pobude.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 29. 06. 2017

Vpis v register je brezplačen in vanj se lahko vpiše vsakdo, ki ima primerno formalno izobrazbo. Potrdilo (certifikat) o usposobljenosti bo izdano posameznikom, ki imajo dovolj delovnih izkušenj in bodo opravili preizkus znanja. Certifikat bo treba obnavljati v triletnih ciklih, s sprotnim strokovnim usposabljanjem ali pa s ponovnim preizkusom.

Namen vzpostavitve registra je jasen: spodbujanje strokovne usposobljenosti, krepitev poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanje javne podobe poklicne skupine. Organizacije, ki smo pristopile v odbor, smo v tem skupnem namenu našle svoje interese. Strokovna združenja, med katera sodi tudi Zveza RFR, želimo z vzpostavitvijo usklajenih poklicnih kriterijev okrepiti prepoznavnost in veljavo poklica. Izobraževalne inštitucije ob jasno izoblikovanih poklicnih pravilih lažje oblikujejo izobraževalne programe in usmerjajo diplomante na poklicno pot. Uporabniki računovodskih informacij, med njimi tudi Furs in Ajpes, ob pomoči registra lažje prepoznajo usposobljenosti pripravljavca obračunov in izkazov.

Seveda vzpostavitev usklajenih poklicnih kriterijev in registra posameznikov, ki te kriterije dosegajo, ni po godu vsem. Med kritiki najdemo predvsem tiste, ki menijo, da lahko kakovostno poklicno delujejo tudi brez primernega predznanja, izkušenj in nenehnega strokovnega usposabljanja. Pa tudi tiste, ki urejanje celotne poklicne skupine občutijo kot napad na njihov že urejen vrtiček in občutek vsemogočnosti, ki temu pritiče.

Prepričan sem, da se bomo čez nekaj let teh lepih in vročih poletnih dni spominjali po tem, da smo stopili skupaj in postavili temelje boljšega dela v naši stroki. Več informacij o vpisu najdete na www.oprps.org.

IKS 07/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS