Spodbude za zaposlovanje in njihovo knjiženje

Država pri spodbujanju zaposlovanja delodajalcem ponuja vrsto ugodnosti, večinoma v obliki oprostitve nekaterih oblik prispevkov. Take spodbude se za računovodske namene obravnavajo kot prejete državne pomoči ali podpore. Po vsebini gre običajno za državne pomoči, povezane s prihodki. Mednje spada denimo tudi nevračljiv dolg, ki ga organizaciji ni treba plačati. V praksi to poznamo kot oprostitev plačila prispevkov.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 26. 04. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS