Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki

Proračunski uporabniki morajo pri porabi presežka prihodkov nad odhodki upoštevati fiskalno pravilo. S tem pa se odpira tudi vprašanje ugotavljanja tega presežka. Čeprav proračunski uporabniki ugotavljajo presežek prihodkov bodisi po načelu nastanka poslovnega dogodka bodisi po načelu denarnega toka, morajo presežek po fiskalnem pravilu praviloma izračunati.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 26. 04. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS