Obresti po novem

Novela Zakona o davčnem postopku, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2017, za nekatere davčne postopke spreminja obračunavanje obresti. Te niso več vezane na medbančno obrestno mero (Euribor), ampak se obračunavajo po fiksnih letnih obrestnih merah v velikostih 2, 3, 5 in 7 %. Nov sistem obračunavanja obresti se razlikuje od sistema obračunavanja zamudnih obresti pri nepravočasnem plačilu in vračilu davka. Ta sistem ostaja enak kot doslej.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 04. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS