Poklicna samozavest

Pred časom smo se računovodje spraševali, kaj nas najbolj ovira pri opravljanju našega poklica. Ugotovili smo, da naša največja težava ni zgolj zakonodajno-administrativno okolje, ki nas duši z nesmiselnimi zahtevami, neživljenjskimi rešitvami in nepotrebnimi administrativnimi bremeni. Naša največja težava je naša lastna nemoč, da bi enotno in samozavestno vplivali na pogoje, znotraj katerih opravljamo svoj poklic.

Dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 25. 01. 2017

To spoznanje nas je vodilo v tesnejše povezovanje organizacij, ki delujejo v poklicih, v katerih se uporabljajo računovodska znanja. Tako je nastal Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, v katerem so se povezale izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke. Odbor je bil ustanovljen z namenom uveljavitve usklajenih in splošno priznanih meril strokovne usposobljenosti in poklicne etike v računovodski stroki ter izboljšanja javne podobe poklicne skupine. V prvem letu svojega delovanja je določil merila za dodelitev strokovnih nazivov, pravila za preizkušanje usposobljenosti in pogoje za vpis v poklicni register.

Zdaj je nastopil čas, da od besed preidemo k dejanjem. Čas je, da se iz nejevoljnih nergačev spremenimo v samozavestne posameznike, ki so se pripravljeni povezati v močno poklicno skupino in aktivno sodelovati pri iskanju družbenoodgovornih rešitev. Čas je, da se glede osnovnih meril opravljanja našega poklica uskladimo vsi, ki računovodske podatke in informacije merimo, pripravljamo, analiziramo, razkrivamo, revidiramo, pregledujemo ali v povezavi z njimi svetujemo in jih proučujemo.

Odbor bo v naslednjih tednih javno povabil k vpisu v register računovodske poklicne skupine. S tem se bo zgodil eden od najpomembnejših korakov na dolgi poti k ponovni uvrstitvi računovodstva na seznam uglednih in zaželenih poklicev. Zato upam, da se boste vabilu odzvali in tako postavili temelj enotne računovodske poklicne skupine.

 

IKS 02/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS