Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Davčni zavezanci lahko zmanjšajo davčno osnovo tudi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj. Ta znaša 100 % zneska vlaganj za ta namen. Vendar to ne velja za družbe in podjetnike, ki davčno osnovo ugotavljajo z normiranimi odhodki. Izkušnje kažejo, da se pogoji za uveljavljanje te olajšave z razvojem prakse ter stališči Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in davčnega organa zaostrujejo.

Davčni nadzor olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj

Davčni organ je opravil že kar nekaj davčnih nadzorov pri zavezancih, ki so uveljavili to olajšavo. Tudi letos dejavno nadzira to področje. Čeprav je praksa različna, je mogoče zaznati skupno značilnost. Davčni organ namreč za uveljavljanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj zahteva vedno več dokazil.

Obdavčitev najemnin pri samostojnih podjetnikih in fizičnih osebah

Najemnine fizičnih oseb iz oddajanja nepremičnin v najem so obdavčene z dohodnino. Najprej je treba ugotoviti, ali je najemodajalec dejansko prejel dohodek iz oddajanja premoženja v najem ali dohodek za zagotavljanje nastanitve oziroma prenočitve. Zadnje je namreč gostinska dejavnost in je treba upoštevati posebna pravila. Dohodki iz nastanitev so obdavčeni z dohodnino od dohodka iz dejavnosti, kar velja tudi za nastanitve prek oglaševalskih portalov, kot sta Airbnb in Booking.com.

Davčno (ne)priznani odhodki naložbenih nepremičnin

Računovodski standardi, tako SRS kot MSRP, od organizacije zahtevajo, da nepremičnino v bilanci stanja razvrsti glede na namen njene uporabe. Lahko jo izkaže kot opredmeteno osnovno sredstvo, naložbeno nepremičnino, zalogo ali nekratkoročno sredstvo za prodajo. Stroški, povezani z nepremičninami, bi morali biti davčno priznani, če so pripoznani v skladu z določili računovodskih standardov in so povezani z opravljanjem dejavnosti ter niso povezani z zasebno rabo davčnega zavezanca.

Katastrski dohodek in druge novosti pri obdavčitvi kmetijske dejavnosti

Spremembe Zakona o dohodnini med drugim prinašajo drugačno obdavčitev kmetijske dejavnosti. Na to bo vplival tudi novi Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki uvaja novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka – ekonomski izračun za kmetijstvo. Prinaša tudi poenostavitev za zelo majhen obseg predelave lastnih kmetijskih pridelkov.

Novosti v Zakonu o davčnem postopku

Zakon o davčnem postopku se je spet spremenil in dopolnil. Večina sprememb, ki naj bi zavezancem prinesle odpravo administrativnih ovir ter spodbudile prostovoljno plačevanje davkov in omogočile učinkovitejše pobiranje davkov, bo začela veljati 1. januarja 2017.

Kraj obdavčitve storitev, povezanih z nepremičninami

S 1. januarjem 2017 bodo začeli veljati trije novi členi iz Uredbe 282/2011, v katerih so pojasnjevalne določbe za pojem nepremičnina in za storitve, ki so ali pa niso povezane z nepremičninami. Če želijo zavezanci pravilno opredeliti kraj (državo) obdavčitve, morajo pri teh storitvah ugotoviti, ali je vsaka od njih dovolj neposredno povezana s točno določeno nepremičnino. Evropska komisija je k tem členom objavila tudi pojasnila, ki jih Zveza RFR povzema v sestavku skupaj z drugimi primeri iz prakse.

IKS 12/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS