Neopredmetena sredstva z vidika transfernih cen

Neopredmetena sredstva, ki so največji potencial za ustvarjanje dobička ali izgube, so v geografskem smislu izjemno mobilna. Ker so običajno edinstvena, jim je zelo težko določiti vrednost. Pogosto je težavno že sámo prepoznanje teh sredstev, saj niso vedno pravno zaščitena in registrirana niti vedno izkazana v poslovnih knjigah gospodarskih družb. Ker davčni zavezanci transakcije z neopredmetenimi sredstvi pogosto izrabljajo za zmanjševanje davčne osnove, so te transakcije zelo pogost predmet davčnih inšpekcijskih nadzorov.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS