Novosti pri konsolidiranju

Odbor za mednarodne standarde računovodskega poročanja je sprejel pet novih MSRP. V Sloveniji jih podjetja uporabljajo od januarja 2014 naprej, obravnavajo pa konsolidirane računovodske izkaze, skupne aranžmaje, razkritja deležev drugih podjetij, ločene računovodske izkaze in finančne naložbe v pridružena podjetja.

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 03. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS