Spremenimo stvari, ki nam otežujejo delo

Med telefonskimi vprašanji, ki nam jih zastavljate bralci revije IKS, prevladujejo tista, v katerih nas sprašujete o računovodskih in davčnih vsebinah. Ko razrešimo dileme, ki vas tarejo, se običajno pogovorimo še o čem drugem. Pa ne samo o vremenu. Pogosto ste presenečeni nad nestrokovnostjo in neetičnostjo poklicnih kolegov, ki vodi v nelojalno konkurenco in razvrednotenje poklica. Pogosto skupaj ugotavljamo, da je marsikateri izračun, ki ga v računovodstvu pripravljamo za zunanje uporabnike, popoln nesmisel.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 27. 03. 2014

V delu leta, ko je v računovodstvu poleg vsakomesečnih izračunov in obračunov treba pripraviti še zaključni račun, pridejo številni administrativni nesmisli še bolj do izraza. Jezi nas, da je isto vsebino v različnih poročilih treba razkriti Banki Slovenije konec januarja, statistiki februarja in Dursu do konca marca. Jezi nas, da so pravila poročanja o zamudah pri plačilih tako zapletena, da jih je težko pravilno izvajati. Jezi nas, da so vsebine, ki jih je treba razkrivati na spremenjenih obrazcih REK, nejasne in pogosto nesmiselne, njihova priprava pa zelo zamudna. Predvsem pa nas jezi, da pri uvajanju vedno novih poročil in obračunov nihče ne vpraša ljudi iz prakse, ki vsebine, o katerih se poroča, poznajo bistveno bolje od nadzornega urada. Praktičen pogled na to, kako bi bilo primerno organizirati poročanje, bi bistveno izboljšal način in rezultate poročanja.

Demokratično okolje spodbuja različne pobude, ki si med seboj konkurirajo in tako spodbujajo sveža razmišljanja in prehod v boljše rešitve. A tekmovalnost lahko vodi tudi v razbitje strokovnih in interesnih jeder, ki jih je v majhnem okolju težko oživiti. V pogovoru z nami pogosto izrazite željo po tesnejšem sodelovanju interesnih skupin, ki zastopajo poklicne interese računovodij, in vzpostavitvi jasnih zahtev za opravljanje računovodskega poklica. Pričakujete tesnejše povezovanje ter zaznavanje usposobljenosti vseh, ki delujemo v računovodstvu in v sorodnih poklicih.

Da bi spodbudili iskanje rešitev za ključne poklicne izzive računovodske stroke, smo se na Zvezi RFR odločili organizirati srečanje, na katerem bomo razpravljali o stanovski problematiki. Skupaj z vami nameravamo poiskati odgovore na vprašanji, ali lahko dosežemo zmanjšanje obsega administriranja in kako urediti status računovodskega poklica v Sloveniji. Zato iskreno upam, da se boste Dnevov računovodij, ki bodo 24. in 25. aprila v Portorožu, udeležili tudi vi.

IKS 04/ 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS