Kaj ni delo in zaposlitev na črno?

Predlagane spremembe predpisov napovedujejo ostrejši nadzor nad delom in zaposlitvami na črno, s čimer na splošno razumemo zlasti opravljanje neregistrirane dejavnosti ter delo posameznikov brez pogodbe in (navidezno) brez plačila. Take vrste dela so praviloma prepovedane. Nekatere vrste dela pa posamezniki lahko opravljajo brez pogodbe in brez plačila, ne da bi se štele za zaposlitev oziroma delo na črno. To so kratkotrajno delo, nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo pa tudi medsebojna sosedska pomoč in delo v lastni režiji. Tovrstno delo, če ga opravljajo fizične osebe, in obračunavanje dajatev od njega ureja več predpisov, vsem naštetim vrstam dela pa je skupno, da se lahko opravljajo brez pogodbe in brezplačno. Posebna oblika neregistrirane dejavnosti, ki se ne šteje za delo na črno, je osebno dopolnilno delo.

Sodišče EU o DDV na področju varstva otrok in izobraževanja

Kadar davčni zavezanci ne najdejo odgovora na vprašanje, ali so dobave blaga in storitev oproščene DDV, si lahko pomagajo s sodbami Sodišča EU. Pri oprostitvah DDV na področju varstva otrok in izobraževanja ter z njima povezanih dobavah blaga in storitev jim bo tako v pomoč osem primerov, obravnavanih na Sodišču EU, v katerih je mogoče najti kar nekaj bistvenih poudarkov in napotkov.

Začasni uvoz

S prijavo blaga v carinski postopek začasnega uvoza lahko neskupnostno blago uvozimo na carinsko območje EU s popolno ali delno oprostitvijo uvoznih dajatev. Blago lahko v EU uporabljamo ali damo v uporabo drugim, vendar ga moramo najkasneje v 24 mesecih v nespremenjenem stanju, razen običajnega razvrednotenja zaradi uporabe, ponovno izvoziti v tretjo državo.

Obdavčitev najemnin za opremo, prejetih ali plačanih v tujino

Najemnine, zaračunane med slovenskimi zavezanci in poslovnimi partnerji iz tujine, so praviloma obdavčene z več dajatvami. Slovenski zavezanci morajo poznati pravila za obračun DDV. Zelo pomembno pa je vedeti, kako so najemnine, ki jih prejemajo slovenski zavezanci, obdavčene v državi vira. Nekatere konvencije dovoljujejo obravnavanje najemnin kot premoženjske pravice, kar pa avtomatično pomeni tudi obračun davčnega odtegljaja v državi vira, če ta tovrstni dohodek obdavčuje.

Novi konvenciji o izogibanju dvojnemu obdavčevanju z Uzbekistanom in Gruzijo

Ratificirani in objavljeni konvenciji sicer še nista v uporabi, a prinašata novosti, ki jih zavezanci že lahko predvidijo in uporabijo v pogodbah, ki jih sklepajo s poslovnimi partnerji iz teh držav.

IKS 11/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS