Kaj ni delo in zaposlitev na črno?

Predlagane spremembe predpisov napovedujejo ostrejši nadzor nad delom in zaposlitvami na črno, s čimer na splošno razumemo zlasti opravljanje neregistrirane dejavnosti ter delo posameznikov brez pogodbe in (navidezno) brez plačila. Take vrste dela so praviloma prepovedane. Nekatere vrste dela pa posamezniki lahko opravljajo brez pogodbe in brez plačila, ne da bi se štele za zaposlitev oziroma delo na črno. To so kratkotrajno delo, nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo pa tudi medsebojna sosedska pomoč in delo v lastni režiji. Tovrstno delo, če ga opravljajo fizične osebe, in obračunavanje dajatev od njega ureja več predpisov, vsem naštetim vrstam dela pa je skupno, da se lahko opravljajo brez pogodbe in brezplačno. Posebna oblika neregistrirane dejavnosti, ki se ne šteje za delo na črno, je osebno dopolnilno delo.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 10. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS