Kako brati in razumeti računovodska poročila?

Računovodski izkazi so odsev uspešnosti podjetja. Po njih nas sodijo tako banke kot dobavitelji, kupci in (možni) investitorji ter ne nazadnje tudi naši tekmeci. A tudi sami moramo presojati boniteto naših kupcev za namene slabitev terjatev in danih posojil. Znati moramo preverjati finančno moč dobaviteljev, ki z dobavo blaga ali storitev omogočajo nemoten potek našega poslovnega procesa. Katere so tiste informacije iz poplave številnih obveznih in malo manj obveznih razkritij, ki nam bodo realno predstavile finančno sliko podjetja?

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 04. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS