Transferne cene v zakonodaji in praksi

Da bodo transferne cene postale eno od zanimivejših davčnih področij, je bilo jasno že pred desetletjem. Transferne cene namreč nujno povzročijo prelivanje dobička, zaradi česar imajo nekatere države presežek, druge pa primanjkljaj. V krizi postajajo vse države pozornejše na tista davčna področja, zaradi katerih imajo primanjkljaj, in iščejo vire za dodatne prilive. Sestavek predstavlja zakonodajno ozadje, metode za dokazovanje transfernih cen, z njimi povezano dokumentacijo in nekaj primerov iz prakse.

Kako brati in razumeti računovodska poročila?

Računovodski izkazi so odsev uspešnosti podjetja. Po njih nas sodijo tako banke kot dobavitelji, kupci in (možni) investitorji ter ne nazadnje tudi naši tekmeci. A tudi sami moramo presojati boniteto naših kupcev za namene slabitev terjatev in danih posojil. Znati moramo preverjati finančno moč dobaviteljev, ki z dobavo blaga ali storitev omogočajo nemoten potek našega poslovnega procesa. Katere so tiste informacije iz poplave številnih obveznih in malo manj obveznih razkritij, ki nam bodo realno predstavile finančno sliko podjetja?

Prevarantsko računovodsko poročanje

V zadnjem času je bilo v širši javnosti slišati veliko kritik računovodskih standardov, od tistih na račun vrednotenja in razkrivanja poštene vrednosti do tega, da je mogoče računovodske standarde v tistih delih, kjer način računovodenja še ni predpisan, tolmačiti na različne načine, ki vodijo do različnih računovodskih obravnav in različnih poslovnih izidov. Ali so res računovodski standardi tako ohlapni, da ne lastniki ne nadzorniki ne banke ne širša javnost ne zaznajo, da so računovodski izkazi zlagani, da so bila računovodska pravila, ki so sicer jasna, zelo nasilno tolmačena ali celo kršena?

Primerjava bonitetnih poročil bonitetnih hiš v Sloveniji

Ker smo pri poslovanju izpostavljeni različnim tveganjem, moramo nenehno spremljati zanesljivost poslovnih partnerjev in lastno konkurenčnost. Pomagamo si z ocenami uspešnosti poslovanja in tveganja neuspeha, ki jih povzemajo bonitetna poročila in v njih zapisane bonitetne ocene. Ponudba bonitetnih poročil je na slovenskem trgu precejšnja, sestavek pa primerja vsebino poročil Ajpes S.BON, Bisnode, Bizi.si in Dun & Bradstreet.

IKS 05/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS