Povezane stranke, družbe in osebe ter prejemki poslovodstva

Poslovanje s povezanimi subjekti je tako z vidika razkrivanja v letnem in drugih poročilih kot glede davčne obravnave urejeno posebej. Posebna je tudi obravnava prejemkov ključnega poslovodstva oziroma članov organa vodenja in nadzora. Razkrivanje tovrstnih informacij, ko je obvezno še poimensko razkritje, je v praksi pogosto nelagodno. Prav tako veljajo posebna pravila pri pripravi poročila o razmerjih s povezanimi družbami.

mag. Simona Korošec Lavrič
Datum objave: 29. 05. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS