Nova pravila pri odpravi pripoznanja terjatev po SRS 5 (2024)

SRS 5.17 (2024) z zadnjo spremembo pravil pri odpravi pripoznanja terjatev natančneje določa kriterije, ki jih bo organizacija upoštevala pri presoji, ali prenos terjatve izpolnjuje pogoje za odpravo njenega pripoznanja. Ta določila so enaka, kot jih vsebuje SRS 3 – Finančne naložbe, saj so tako finančne naložbe kot terjatve finančna sredstva. Posledično je enaka njihova računovodska obravnava.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 29. 05. 2024 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS