Pravice iz invalidskega zavarovanja in postopki za njihovo uveljavitev

Z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se zagotavljajo tudi pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti, in sicer pravica do poklicne rehabilitacije, pravica do premestitve, pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, pravica do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, pravica do začasnega nadomestila, pravica do nadomestila za invalidnost in pravica do delnega nadomestila. Za področje invalidskega zavarovanja še bolj kot za pokojninsko zavarovanje veljajo načela socialne države, medgeneracijske solidarnosti, vzajemnosti in redistribucije (prerazporeditve).

Marijan Papež, univ. dipl. prav.
Datum objave: 29. 05. 2024 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS