Predlagane spremembe SRS 3 (2024)

Zaradi obsežnih sprememb SRS se je pristojna komisija Slovenskega inštituta za revizijo odločila predlagati nov standard, ki bo nosil letnico 2024. Večina sprememb se nanaša na spremenjeno razvrščanje drugih finančnih naložb v SRS 3.7. Se pa standard dopolnjuje z določbami glede odprave pripoznanja finančne naložbe in s pravili merjenja drugih naložb, kot so kriptovalute in plemenite kovine.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 10. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS