Obnove opredmetenih osnovnih sredstev, uničenih v poplavah

Ob nedavnih poplavah se organizacije sprašujejo, kako naj pravilno pristopijo k obravnavi nastale škode na opredmetenih osnovnih sredstvih. Če so ta v celoti uničena, jih morajo organizacije izločiti iz poslovnih knjig v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Če pa so poškodovana, morajo presoditi, ali so oslabljena. Če so imele škodo, ki je nastala na opredmetenih osnovnih sredstvih, zavarovano, prejeto zavarovalnino pripoznajo med poslovnimi prihodki.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 10. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS