Napake v rubrikah M na obrazcih REK, ugotovljene v postopku revizije ZPIZ

Pri preverjanju popolnosti in pravilnosti sporočenih podatkov v rubrikah M obrazca REK v postopkih revizije zavezanca ZPIZ ugotavlja nepravilnosti sporočanja pravilnega števila ur rednega dela in ur odsotnosti z dela. Seštevek teh ur mora ustrezati letnemu skladu ur zavezanca. Ob sporočanju poslovne uspešnosti se ne upošteva, ali je bila ta izplačana ob upoštevanju ur prisotnosti na delu ali ne. Ko delavčeva plača ne dosega najnižje osnove za plačilo prispevkov, pa se ne obračuna in ne sporoča tudi razlika do najnižje predpisane osnove ali pa se ta obračuna in sporoča od premajhnih zneskov.

Peter Trdan, univ. dipl. prav.
Datum objave: 25. 10. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS