Tržna vrednost kot osnova za obračun DDV

Cena blaga ali storitve pri poslih med davčnimi zavezanci je stvar dogovora med pogodbenimi strankami. Dogovorjena cena je praviloma tista, ki je tudi plačana in hkrati predstavlja vse, kar prodajalec prejme za blago ali storitev, najsibo v denarju, stvareh ali storitvah, zato je tudi osnova za obračun DDV. To pa ne velja pri poslih med povezanimi osebami, ko stranki nimata pravice do odbitka celotnega DDV. Takrat mora biti DDV obračunan od tržne vrednosti blaga ali storitve.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 25. 10. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS