Tema: POVEZANE OSEBE

Kdo je povezan s fizično osebo, ki opravlja dejavnost

Če samostojni podjetnik ugotovi, da posluje s povezanimi osebami, mora imeti odhodke iz transakcij z njimi izkazane največ po primerljivih tržnih cenah in prihodke najmanj po teh cenah. Povezane osebe so opredeljene kot tiste, ki jih zadostno nadzoruje. Povezava pa je lahko vzpostavljena tudi prek družinskih članov.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 10. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS