Tema: POVEZANE OSEBE

Katere osebe so povezane s tujimi subjekti

Povezane osebe določimo glede na zadostno kapitalsko povezavo in tudi, če je med njimi zadostna povezanost prek upravljanja, glasovalnih pravic ali nadzora. Povezane so prav tako osebe, pri katerih obstaja določena pogodbena ali poslovna povezava. Do povezanosti z drugim subjektom lahko pride tudi prek družinskih članov.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 10. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS