Izbrani zgledi in tematike za obračun DDPO za leto 2022

Za sestavljanje obračuna DDPO za leto 2022 velja nekaj novosti, saj je bilo sprejetih nekaj sprememb v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Nova je olajšava za digitalni in zeleni prehod. Spremembe pa so še pri drugih olajšavah. Drugačno je tudi davčno priznavanje odhodkov iz odpisov oziroma popravkov terjatev, ki so bile priznane v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 01. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS