Prednosti in omejitve posodbene pogodbe v praksi

Organizacije posodbeno pogodbo v praksi pogosto zamenjujejo s posojilno ali najemno pogodbo. A posebnost take obligacijskopravne pogodbe je, da je njen predmet točno določena stvar, in ne denarni znesek. Tista stran, ki tak predmet da na posodo, ga brezplačno prepusti izposojevalcu v začasno rabo. Izposojevalec pa sme to stvar uporabljati le za namen, ki je določen v pogodbi.

Sabina Makše, dipl. prav.
Datum objave: 25. 01. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS