Področja, ki zahtevajo pozornost pri zaključevanju leta 2022

Čeprav računovodje vsako leto zaključujejo računovodske izkaze, je tovrstno početje vse prej kot rutinsko opravilo. Upoštevajoč ekonomsko-gospodarske razmere bodo v enem poslovnem letu pozornost posvetili eni bilančni postavki, v drugem letu pa spet drugi. Medtem ko se nekatere aktivnosti vsako leto ponavljajo (na primer presoja pomembnosti), pa velja ob zaključevanju leta 2022 nameniti pozornost ročnosti sredstev in obveznosti, vračanju državnih pomoči in dogodkom po datumu bilance stanja.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 12. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS