Spremembe Zakona o trošarinah s 1. januarjem 2023

Zakonodajalec želi s spremembami Zakona o trošarinah omiliti posledice visokih cen energentov za kmetijski sektor. Zato bodo te spremembe vplivale zlasti na kmete. Ti bodo lahko s 1. januarjem 2023 uveljavljali neposredno oprostitev plačila dela trošarine za obarvano gorivo, ki ga bodo kupili izključno za uporabo v kmetijski in gozdarski dejavnosti. S 13. februarjem 2023 pa začnejo veljati tudi spremembe, ki podaljšujejo možnost vračila trošarine za elektronske cigarete in tobak za segrevanje.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 12. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS