Obdavčitev odškodnine za nepremoženjsko škodo

Odškodnine zaradi osebnih poškodb in zaradi povračila škode na osebnem premoženju so oproščene plačila dohodnine. Vendar to velja le, če izvirajo iz sodbe sodišča, pod določenimi pogoji pa tudi iz sodne ali izvensodne poravnave. Zaradi odločitve ustavnega sodišča pa po novem velja enako tudi za odškodnine za pravno priznane nepremoženjske škode.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 24. 11. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS