Nabava in evidentiranje knjižničnega gradiva

Knjižnice za nabavo in vodenje evidenc o knjižničnem gradivu uporabljajo programsko opremo COBISS3. V njej lahko vodijo celoten postopek nabave od naročila do prejema ali pa zgolj evidentirajo prejem gradiva. Programska oprema, ki jo uporabljajo, sodi med analitične knjigovodske evidence oziroma pomožne knjige. Vsaj vsakih pet let pa morajo gradivo popisati in ustrezno knjižiti morebitne ugotovljene razlike med dejanskim in knjižnim stanjem.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 28. 07. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS