V katerih primerih so pogodbe nične in kdaj izpodbojne

Poznavanje osnovnih pravil pogodbenega prava je za organizacije, ki vsakodnevno sklepajo različne pogodbe, nepogrešljivo. Namen pogodbenih strank je v večini primerov, da se vsebina pogodbe izvede. A se lahko zgodi, da ta vsebuje nepravilnosti, ki vplivajo na njeno veljavnost. Možni sta dve obliki neveljavnosti pogodb, to sta strožja oblika neveljavnosti – ničnost in milejša oblika – izpodbojnost.

Sabina Zupančič, dipl. prav.
Datum objave: 28. 07. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS