Računovodske in davčne pasti osebne asistence

Ko sem prvič slišala besedno zvezo osebna asistenca, sem najprej pomislila na refren skladbe Tine Turner What's Love Got to Do with It (Kaj ima ljubezen s tem) in se vprašala, kaj ima računovodstvo s tem. Praktični, kot smo računovodje, sem hitro ugotovila, da je računovodstvo prisotno povsod, tudi pri izvajanju osebne asistence.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 27. 04. 2022

Ko smo računovodje posvojili osebno asistenco kot eno od dejavnosti, s katero se bomo posredno ukvarjali, so se začela pojavljati vprašanja in dileme. Dokler se zadeve niso tako zapletle, da celo najbolj izkušeni računovodje niso več razumeli, kje teče rdeča nit. Morda je k nerazumevanju in nejasnostim, ki so se med izvajalci osebne asistence širile kot požar, pripomoglo to, da je veliko izvajalcev osebne asistence družinskih članov teh, ki potrebujejo osebno asistenco. Takšni izvajalci so se v dejavnost podali z namenom pomagati svojemu sorodniku ali bližnjemu, kar je vredno občudovanja in pohvale. V nekaterih primerih so zato začeli dejavnost izvajati brez znanj o tem, kako voditi zasebni zavod, društvo ali samostojno dejavnost. Bolje organizirani oziroma večji izvajalci so se zavedali, da morajo izvajanje osebne asistence vendarle tudi knjižiti in pri tem plačevati davke, zato so poiskali računovodje, da so ti prevzeli del administrativnega bremena. Vendar tudi tukaj ni šlo brez težav, saj so predpisi o izvajanju osebne asistence napisani z vidika storitve, ki se izvaja, torej nege in skrbi za pomoči potrebne, in ne z vidika računovodske obravnave.

In prišli smo do situacije, ko nekateri računovodje izvajanja osebne asistence ne znajo knjižiti in ne vedo, kako je z obdavčitvijo teh poslovnih dogodkov. Še manj pa je jasno, kaj je upravičen strošek, ki ga bo ministrstvo povrnilo, in zakaj ministrstvo ne povrne vseh stroškov in investicij, ki jih imamo pri izvajanju osebne asistence.

Zato je Zveza RFR s svojimi svetovalci sodelovala pri zapisu dela pravilnika o osebni asistenci, ki se nanaša na računovodenje in poročanje. Seveda pa je treba zapisano tudi pravilno razumeti in nato izvajati v praksi. V pomoč računovodjem smo pripravili tematsko posvetovanje in sestavke v reviji IKS. Želim si, da bo naša računovodska asistenca pomagala izvajalcem, financerjem in uporabnikom storitev osebne asistence razumeti, da je treba tudi to dejavnost presojati in evidentirati s standardiziranimi računovodskimi in davčnimi pristopi.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS