Računovodenje finančnih naložb, danih v upravljanje in v sklade

Za merjenje finančnih naložb, danih v upravljanje in v sklade, veljajo enaka pravila kot za vse druge finančne naložbe. Organizacija jih razvrsti v eno od skupin po SRS 3.7 (2019). Zaradi računovodskih zahtev bo morala, sploh v primerih finančnih naložb, danih v upravljanje, voditi analitično evidenco vrednostnih papirjev po posameznem papirju. Pri skladih pa pozornost zahtevajo zlasti naložbe v alternativne investicijske sklade, in to predvsem zaradi vprašanja, ali vrednost enote premoženja predstavlja pošteno vrednost po SRS 16.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 07. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS