Dobra praksa pri vodenju poslovnih knjig

Revizorji, davčni inšpektorji in druge osebe se pri vpogledu v poslovne knjige organizacij srečujejo s številnimi izzivi. Zakonsko je določena uporaba enotnega kontnega načrta in bilančnih shem za letno poročanje. Drugih posebnih zakonskih obvez za vodenje poslovnih knjig pa ni. Zato se pri dokazovanju poslovnih dogodkov pojavljata dve težavi: neustrezno vodenje pomožnih evidenc in dokazovanje vsebine poslovnega dogodka.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 07. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS