Pristop k dolgu in prevzem izpolnitve

Dolžniki imajo pri poravnavi obveznosti po obligacijskem pravu tri možnosti, s katerimi dolg prevzame tretja oseba: prevzem dolga, pristop k dolgu in prevzem izpolnitve. Za vse je značilen dogovor s tretjo osebo, ki se zaveže izpolniti obveznost, ki je prvotno nastala med drugima osebama. Pri prevzemu dolga gre za dogovor med starim in novim dolžnikom in je potrebno soglasje upnika. Pri pristopu k dolgu dogovor s tretjo osebo sklene upnik, pri prevzemu izpolnitve pa ga s tretjo osebo sklene dolžnik.

Sabina Zupančič, dipl. prav.
Datum objave: 27. 05. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS