Vizualizacija in njen vpliv na razumljivost ključnih indikatorjev uspešnosti

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Med letošnjimi je tudi magistrska naloga Saše Pirc z naslovom Vpliv vizualizacije na razumljivost ključnih indikatorjev uspešnosti: analiza primera. Avtorica je v nalogi raziskovala, kakšen vpliv ima slikovni prikaz kazalnikov poslovanja, in preučevala potrebo po vzpostavitvi interaktivnih dosjejev.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Sašo Pirc

Saša Pirc je leta 2020 zaključila dodiplomski in podiplomski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Računovodstvo in revizija. Delo s številkami jo navdušuje že vse od srednje šole, kar je bil tudi najmočnejši razlog, da je izbrala ta študij. Pri delu na področju kontrolinga, ki ga opravlja že peto leto, se je podrobneje posvetila optimizaciji procesov in obdelavi podatkov. Zbrane podatke nato spreminja v informacije, ki imajo dodaten doprinos. V prihodnosti si želi pridobiti še več znanja glede obdelave podatkov, zelo pa jo zanima tudi področje umetne inteligence.

IKS 06/2021


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS