Razporejanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost

Določeni uporabniki morajo pripraviti izkaze po dejavnostih ne glede na to, ali ustanovitelji razvrstitev natančneje določijo ali ne. Na enak način kot prihodke, torej po dejavnostih, razdelijo tudi stroške. Pri tem imajo uporabniki več možnosti za njihovo delitev in vzpostavitev sistema razporejanja. Ob izbiri ustreznega pa morajo biti pazljivi in prepoznati ter upoštevati njegove pomanjkljivosti. Za ustrezno vzpostavitev in delovanje sistema je nujna uporaba analitik, s katerimi uporabniki sproti spremljajo poslovanje po dejavnostih.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 24. 03. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS