Oprostitev DDV pri dobavah blaga znotraj EU

Dobave blaga znotraj EU so že od vključitve Slovenije v EU oproščene DDV. S 1. januarjem 2020 pa so se spremenili pogoji za uveljavitev te oprostitve. Eden od pogojev je, da blago zapusti državo dobavitelja. Po novem lahko davčni zavezanci to dokažejo z uporabo domneve, ki temelji na dveh nenasprotujočih si dokazilih. Če teh dokazil zavezanec ne more pridobiti, uporabi tista, ki jih je slovenski zakonodajalec primeroma navedel v podzakonskem aktu.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 25. 03. 2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS