Oprostitev DDV pri dobavah blaga znotraj EU

Dobave blaga znotraj EU so že od vključitve Slovenije v EU oproščene DDV. S 1. januarjem 2020 pa so se spremenili pogoji za uveljavitev te oprostitve. Eden od pogojev je, da blago zapusti državo dobavitelja. Po novem lahko davčni zavezanci to dokažejo z uporabo domneve, ki temelji na dveh nenasprotujočih si dokazilih. Če teh dokazil zavezanec ne more pridobiti, uporabi tista, ki jih je slovenski zakonodajalec primeroma navedel v podzakonskem aktu.

Evidentiranje DDV pri obrnjeni davčni obveznosti

Pri poslovanju s tujino se zavezanci srečujejo s številnimi posebnostmi pri nastanku obveznosti za obračun DDV. Glede na to, ali gre za dobavo blaga ali storitev, morajo biti pozorni na neenotno urejeno obveznost za izdajo računa oziroma računa za predplačilo. Prav tako se razlikujejo pravila za samoobdavčitev. O tem smo že pisali, a zaradi velikega števila vprašanj objavljamo dopolnjen sestavek. V njem so upoštevane tudi spremembe pri vsebini davčnih evidenc in v obrazcu DDV-O, ki veljajo od 1. januarja 2020.

Upravičenost DDV pri sofinanciranju projektov

Za ustrezno uveljavljanje upravičenih stroškov projekta mora izvajalec poleg predpisov o izvedbi projekta poznati tudi predpise o DDV. Pri tem velja, da so predpisi za izvedbo projekta podrejeni predpisom o DDV. Le tako bo DDV v različnih projektih ustrezno upoštevan. V praksi se namreč pogosto pojavljajo kršitve pravil predvsem zaradi nepoznavanja sistema DDV.

Delovnopravni vidiki študentskega dela

Dijaki in študenti pri opravljanju dela najpogosteje izberejo študentsko delo. To poteka prek študentske napotnice in je lahko začasno in občasno, ne sme pa pomeniti stalne oblike dela. Nepretrgano opravljanje dela namreč lahko vsebuje tudi elemente delovnega razmerja. Posledica so sodni zahtevki študentov delodajalcem za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali inšpekcijski nadzori. Študentje so glede delovnopravnega varstva in varstva pri delu v nekaterih primerih izenačeni z delavci.

Boniteta za uporabo službenih vozil

Med pogoste bonitete, ki jih organizacije omogočajo zaposlenim, spada brezplačna uporaba službenega vozila. Znesek bonitete je različen in odvisen tudi od vrste vozila. Najmanj je obdavčena boniteta za uporabo službenega električnega vozila. Zaradi dokazovanja uporabe v poslovne namene je treba v določenih primerih voditi tudi evidenco voženj. Brezplačen parkirni prostor, ki je prav tako pogosta ugodnost, pa ne šteje za boniteto.

IKS 04/2020


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS