Popravki računovodskih napak pri določenih in drugih uporabnikih

Računovodske napake so opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih izkazih za pretekla obdobja. Njihovo popravljanje je odvisno od pomembnosti vpliva postavke na informacije, ki so podlaga za odločanje organov upravljanja. Zaradi popravka napak pri prihodkih in odhodkih se spremeni tudi poslovni izid, ki pa ima pri določenih in drugih uporabnikih različno izrazno vrednost. Računovodske napake pa lahko vplivajo tudi na obračun DDPO.

Mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 10. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS