Obdavčitev štipendij

Dijaki in študentje lahko prejemajo državne, kadrovske ali druge štipendije. Njihova davčna obravnava je različna. Ene so oproščene, druge neobdavčene do določenega zneska, nad tem pa obdavčene z akontacijo dohodnine, nekatere pa so v celoti obdavčene. Štipenditorji morajo za pravilno davčno obravnavo dati prednost vsebinskemu vidiku.

Štipendije, izplačane v tujino in iz nje

Štipendije, tudi kadrovske, so dohodek, ki je do dogovorjene velikosti že oproščen po nacionalni zakonodaji izplačevalca štipendije. Če pa vseeno pride do dvojne obdavčitve, se uporabi člen konvencije, ki ureja dohodke študentov. Ta načeloma v državi študija oprosti dohodke, ki izvirajo iz virov zunaj nje.

Nadomestilo plače v breme ZZZS zaradi bolniške odsotnosti

Delodajalci morajo pri obračunu nadomestil plač zaradi bolniške odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja upoštevati pravilno koledarsko leto. Velikost nadomestila je odvisna od razloga odsotnosti in velikosti plače, od katere so bili plačani prispevki. Pri osnovi za izračun velikosti nadomestila pa morajo biti pozorni, kaj se vanjo všteva.

Davčne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU za zavezance

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je odločitev o izstopu iz EU uradno naznanilo 29. marca 2017. Dve leti po tem bi država morala izstopiti iz EU. A izstop bo imel posledice na področju DDV in carinske kontrole, predvsem za zavezance, ki poslujejo z Združenim kraljestvom. Evropska carinska zakonodaja in zakonodaja o DDV v Združenem kraljestvu ne bosta več veljavni, poslovanje bo postalo težje in dražje. Med glavnimi težavami so drugačna obravnava nakupa in prodaje blaga, prodaja blaga na daljavo, tristranski posli in podobno.

Kako uporabiti pravna sredstva – pritožbo, ugovor in zahtevo za sodno varstvo

Davčni zavezanci lahko za varstvo svojih pravic uporabijo več pravnih sredstev. Pritožijo se lahko zoper sklepe in odločbe, če je pritožba z zakonom dopustna. To sredstvo lahko uveljavljajo, tudi kadar odločba ni izdana. V nekaterih postopkih pa lahko uporabijo tudi ugovor in zahtevo za sodno varstvo. Vsa pravna sredstva morajo biti pravočasna, v njih pa morajo zavezanci utemeljiti in dokazati obstoj vsaj enega od zakonsko določenih pritožbenih razlogov.

Prenos podjetja z vidika DDV

Prenosi podjetij ali njihovih delov, ki so odplačni ali neodplačni ali v obliki stvarnega vložka, niso predmet DDV. S tem naj bi bila pri DDV davčnim zavezancem dana možnost poenostavitve z enakim davčnim učinkom, kot če bi prenosnik obračunal DDV, prevzemnik pa bi si ga odbil. Vendar pa v praksi davčni zavezanci pri implementaciji ureditve ugotavljajo, da prenos podjetja ni vedno davčno nevtralen.

IKS 11/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS