Merjenje opredmetenih osnovnih sredstev ob začetnem pripoznanju

Zaradi raznovrstnosti opredmetenih osnovnih sredstev in poslovnih dogodkov, ki so povezani z njimi, je merjenje njihove nabavne vrednosti ob začetnem pripoznanju lahko zapleteno. Običajno bo organizacija opredmeteno osnovno sredstvo pridobila z nakupom. A med opredmetenimi osnovnimi sredstvi organizacija ne izkazuje le tistih, ki jih ima v lasti, ampak tudi tiste v najemu in takšne, ki jih pridobi z dotacijo. Zato bo morala v takšnih primerih sama izmeriti in določiti nabavno vrednost.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 10. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS