Zadolževanje javnih zavodov

Zakon o javnih financah opredeljuje, da se posredni proračunski uporabniki na ravni države, na primer javni zavodi, lahko zadolžijo pod pogoji, ki jih določi vlada na predlog Ministrstva za finance. Na ravni občin pa se posredni proračunski uporabnik občine lahko zadolži, če je to dovoljeno z zakonom, ki ureja financiranje občin, in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS