Odvisno in neodvisno razmerje z davčnega vidika in prekvalifikacije

Zaradi pravilne obdavčitve dohodkov je treba ugotoviti, ali jih izvajalci dosegajo v odvisnem ali trajajočem neodvisnem razmerju. Oblika pogodbe namreč za obdavčitev ni ključna, razen če ustreza dejanskim okoliščinam pri opravljanju dela ali storitev. Dohodek po sklenjenih pogodbah lahko davčni organ za davčne namene prekvalificira iz dohodka iz dejavnosti v dohodek iz zaposlitve, če je po vsebini to dohodek iz zaposlitve.

Obvezne evidence delodajalcev na področju dela

Delodajalec mora za vsakega delavca od trenutka sklenitve pa vse do prenehanja delovnega razmerja voditi več evidenc. Med drugim vodi evidenco o zaposlenih delavcih, stroških dela, izrabi delovnega časa in o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov. Pri delavcih, ki pri njem opravljajo občasno in začasno delo ter kratkotrajno delo, pa mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa.

Identifikacija za DDV zaradi opravljanja ali prejemanja storitev od tujcev

Zavezanci vse pogosteje uporabljajo ali opravljajo čezmejne storitve. Pri tem je zanje pomembno, kdaj taka storitev sproži obveznost identifikacije za DDV. Še neidentificirani izvajalci in prejemniki tovrstnih storitev morajo za določene vrste storitev pravočasno pridobiti posebno identifikacijsko številko za DDV. Male davčne zavezance na to spomni šele računovodja, ki to lahko stori ob prejemu listin za knjiženje, ko je napaka že bila storjena.

Nekatere novosti pri obračunu DDV od prevoznih sredstev

Predpisi DDV, ki urejajo obdavčitev prevoznih sredstev, se v zadnjem času niso spreminjali. Zato pa so sodna praksa in pojasnila pristojnih organov prinesli kar nekaj sprememb, ki za zavezance pomenijo precejšnjo spremembo pri njihovem delu. Te se nanašajo na oddajanje obrazca DDV-PPS, obračun DDV pri preprodajalcih, ki ga obračunavajo od dosežene razlike v ceni, in tudi oproščen promet ob izvozu in dobavah v druge države članice.

Pobot ali kompenzacija

Organizacije, ki tesno sodelujejo, pogosto uporabijo pobot kot način prenehanja obveznosti. Gre za prenehanje nasprotnih terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik. Pobot strankam obligacijskega razmerja omogoča poenostavljeno izpolnitev obveznosti in prenehanje njunih istovrstnih in medsebojnih terjatev.

IKS 06/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS