Povračila stroškov na službenem potovanju in terenskem delu v javnem sektorju

Proračunski uporabniki povračila stroškov zaposlenim na službenem potovanju še vedno obračunavajo in izplačujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti negospodarstva. Predpise je zakonodajalec postopoma spreminjal in dopolnjeval, zaradi česar se je spremenila tudi obravnava nekaterih vrst povračil stroškov na službenem potovanju.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 05. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS